Dealerkwaliteit onderhoud voor alle automerken?

U vraagt zich misschien af of dat wel kan, kwaliteitsonderhoud voor alle merken. En tot ongeveer tien jaar geleden was dit inderdaad vrijwel onmogelijk (vooral omdat de fabrikant van een auto de spil in het web was wat betreft kennis en opleiding). De fabrikant bepaalde hoe (en aan wie) informatie over zijn product werd verspreid.

Door een aantal wetswijzigingen én de manier waarop meerdere uitgevers en opleidingsinstituten hierop hebben ingespeeld, is de fabrikant deze rol de afgelopen jaren voor een belangrijk deel verloren. Het effect van deze ontwikkelingen wordt bovendien verstrekt doordat er tegenwoordig veel minder autofabrikanten zijn:

Technische informatie

Sinds 2002 zijn autofabrikanten verplicht technische informatie aan derden beschikbaar te stellen. Dit betekent dat gegevens over bijvoorbeeld storingen, fabrieksmodificaties maar ook updates van software in een auto (zoals motormanagementsystemen) niet langer alleen toegankelijk zijn voor dealers. Meerdere uitgevers hebben deze wetswijziging aangegrepen om producten op de markt te brengen waarmee technische informatie, bijvoorbeeld via internet, voor iedereen makkelijk toegankelijk is geworden.

Minder autofabrikanten

Hoewel er nog steeds veel automerken zijn, is het aantal autofabrikanten de afgelopen tien jaar sterk verminderd. Deze "clustering" van automerken onder één fabrikant, maakt het voor een autobedrijf eenvoudiger om onderhoud en reparaties aan meerdere merken te verrichten. In technisch opzicht lijken auto's van één cluster namelijk erg op elkaar.

Productie onderdelen

Autofabrikanten produceren zelf maar een klein deel van de onderdelen van een auto. Autofabrikanten ontwerpen en assembleren vaak alleen auto's. De meer technische onderdelen van een auto worden vaak door gespecialiseerde bedrijven gemaakt en (met merkspecifieke aanpassingen) aan meerdere autofabrikanten geleverd. Ook deze ontwikkeling verkleint de verschillen tussen automerken en maakt het eenvoudiger om onderhoud en reparaties aan meerdere merken te verrichten.

Training & opleiding

Investeren in trainingen en opleiding is essentieel om over de juiste kennis en ervaring te beschikken. Inmiddels zijn er een groot aantal, kwalitatief uitstekende, instituten welke deze trainingen aanbieden. Bovendien zijn autofabrikanten en importeurs verplicht hun interne opleidingen open te stellen voor derden.

Kleingraverstraat 154-B, 6466 EJ KERKRADE - T 045 5425555